Arbëri

KOHA shpall konkurs për gazetarë dhe gazetarë/praktikantë

 

Të interesuarat/interesuarit duhet të kenë njohuri të mirë të gjuhëve shqipe dhe angleze në të folur dhe në të shkruar.

Njohuria edhe e ndonjë gjuhe tjetër të huaj është përparësi.