Arbëri

Konfiskimi i pasurisë së pajustifikueshme, BE-ja kërkon respektim të Kushtetutës dhe të të drejtave të njeriut

Konfiskimi i pasurisë së pajustifikueshme, BE-ja kërkon respektim të Kushtetutës dhe të të drejtave të njeriut

Mënyrën që Qeveria Kurti ka zgjedhur ta themelojë mekanizmin për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme e ka kundërshtuar Bashkimi Evropian. Gjatë draftimit të koncept-dokumentit vitin e kaluar, Zyra e BE-së në Prishtinë përmes komenteve të dërguara nuk është pajtuar që me këtë çështje të merret një agjenci e pavarur, por organet gjyqësore.

 

Hartimi i koncept-dokumentit për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, i miratuar nga Qeveria së fundmi, kishte nisur vitin e kaluar. Atëkohë Zyra e BE-së në Prishtinë kishte kundërshtuar që organ përgjegjës për këtë proces të jetë një agjenci. BE-ja nuk ishte pajtuar po ashtu që qytetarët të përfshihen në hetimin e pasurisë. Kurse, aktualisht BE-ja i ka bërë thirrje Qeverisë që legjislacioni për këtë çështje të jetë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe të drejtat themelore të njeriut. Por, zbatimi i këtij mekanizmi në këtë formë vlerësohet në kundërshtim me Kushtetutën dhe i pazbatueshëm nga Instituti i Kosovës për Drejtësi

Mënyrën që Qeveria Kurti ka zgjedhur ta themelojë mekanizmin për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme e ka kundërshtuar Bashkimi Evropian. Gjatë draftimit të koncept-dokumentit vitin e kaluar, Zyra e BE-së në Prishtinë përmes komenteve të dërguara nuk është pajtuar që me këtë çështje të merret një agjenci e pavarur, por organet gjyqësore.

Në komentet e kësaj zyre, të cilat i ka siguruar KOHA, thuhet se ka disa arsye që prokurorët duhet të merren me këtë çështje. “Ka disa arsye për këtë: Që procedura të zbatohet në mënyrë të pavarur, të jetë objektive dhe e drejtë, duhet të sigurohemi që organet gjyqësore janë ato që kontrollojnë procesin dhe prokurori drejtpërdrejt bie në këtë kategori; Prokurorët tashmë kanë një rol të spikatur në fushën e konfiskimit dhe ata tashmë kanë (ose pritet të kenë) të gjithë përvojën e nevojshme për të aplikuar një skemë tjetër konfiskimi. Prokurorët, si palë ndërgjyqësore me përvojë, janë në një pozicion më mirë për të argumentuar çështjet e tyre të konfiskimit para gjykatave në krahasim me ndonjë agjenci tjetër shtetërore (p.sh. AKK ose të tjerët)”, thuhet në mendimin e Zyrës.