Arbëri

Kosova me mbi 1600 memorialë e objekte të tjera përkujtimore

Që nga lufta e fundit në Kosovë janë ndërtuar mbi 1600 komplekse përkujtimore, përfshirë lapidarë, shtatore e buste. Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale në Kosovë nuk disponon me shifër të saktë se sa nga to janë ndërtuar nga institucionet e shtetit e sa nëpërmjet iniciativave vullnetare.

 

Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale nuk ka ende shifra të sakta se sa prej tyre janë ndërtuar nga institucionet e sa nëpërmjet iniciativave vullnetare. Për vitin 2021 kësaj agjencie i janë ndarë afro 4 milionë euro, por që, sipas drejtuesve të saj, vetëm 400 mijë prej tyre janë destinuar për mirëmbajtjen e afro 1600 memorialëve, shtatoreve, lapidarëve, busteve, varrezave dhe objekteve të tjera përkujtimore

Që nga lufta e fundit në Kosovë janë ndërtuar mbi 1600 komplekse përkujtimore, përfshirë lapidarë, shtatore e buste. Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale në Kosovë nuk disponon me shifër të saktë se sa nga to janë ndërtuar nga institucionet e shtetit e sa nëpërmjet iniciativave vullnetare.

Drejtori i kësaj agjencie, Bislim Zogaj, thotë se në kohën kur janë themeluar është llogaritur të jenë diku rreth 230 objekte përkujtimore.