Arbëri

Ringjallja ekonomike me politika sociale

Rritje të skemave sociale në dëm të projekteve kapitale po parasheh Qeveria Kurti 2. Premtimet e fushatës për shtesa për fëmijë, pagë minimale, punësim të garantuar për të rinjtë e shtesa për lehonat e papuna, janë përfshirë edhe në Programin e Qeverisë. Por këto, sipas ekonomistëve, nuk ndikojnë që të ketë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik

 

Rritje të skemave sociale në dëm të projekteve kapitale po parasheh Qeveria Kurti 2. Premtimet e fushatës për shtesa për fëmijë, pagë minimale, punësim të garantuar për të rinjtë e shtesa për lehonat e papuna, janë përfshirë edhe në Programin e Qeverisë. Por këto, sipas ekonomistëve, nuk ndikojnë që të ketë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik

Ndryshime të skemave sociale që përmbajnë kosto të lartë buxhetore po parashihen në Programin qeverisës Kurti 2. Shtesat prej 20 eurosh për fëmijë nën moshë 2-vjeçare, shtesa prej 10 eurosh për fëmijë nga 2 deri në 16 vjeç, rimbursim të familjeve me të ardhura vjetore të ulëta, pagë minimale prej 250 eurosh për gratë lehona të papuna, janë premtimet e Kurtit që janë përfshirë edhe në Program.

Por këto ndryshime, bazuar në të dhënat që ka ASK-ja, vetëm për shtesat e fëmijëve dhe pagesat për gratë lehona të papuna shpenzimeve vjetore të skemës sociale prej rreth 500 milionë eurosh do t’i shtoheshin edhe 100 milionë të tjera.