Arbëri

Rastet e larta të korrupsionit po “vdesin” nëpër gjykata

Interpretime të ndryshme të Kodit Penal e Kodit të Procedurës Penale kanë bërë gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe ata të Gjykatës Supreme. Një gjë e tillë ka bërë që shumica e rasteve që kanë trajtuar të dy nivelet të dështojë.

 

Të shumta kanë qenë rastet e korrupsionit të profilit të lartë, të cilat ishin dënuar me vendim të formës se prerë, por ishin shfuqizuar nga Gjykata Supreme me arsyetimin e shkeljeve procedurale. Nga Gjykata e Apelit kanë thënë së është obligim i Supremes që ta bëjë unifikimin e interpretimit ligjor, por që ky institucion nuk po e bën

Interpretime të ndryshme të Kodit Penal e Kodit të Procedurës Penale kanë bërë gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe ata të Gjykatës Supreme. Një gjë e tillë ka bërë që shumica e rasteve që kanë trajtuar të dy nivelet të dështojë.

Asnjë zyrtar i lartë shtetëror s’ka shkuar në vuajtje të dënimit për akuza për korrupsion, tash e 5 vjet. Javën e kaluar Apeli konstatoi se aktakuza kundër ish-kryetarit të Lipjanit, Shkuri Buja, është vjetërsuar plotësisht.