Arbëri

Komunat me një sërë kërkesash për qeverinë

 

Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) ka mbajtur Kuvendin e Përgjithshëm Vjetor ku ka votuar me shumicë votash raportet vjetore 2020, planin e punës për vitin 2021 dhe ka miratuar Strategjinë e AKK-së 2021-2025.

Kryetarët e Komunave kanë debatuar për çështjet e lobimit në interes të Komunave të Kosovës, ku me pas Kuvendi me shumicë votash ka miratuar edhe Rekomandimet e Kuvendit të Përgjithshëm të Asociacionit të Komunave të Kosovës.