Arbëri

Posta nuk e inkason borxhin prej 1.9 milionë eurosh nga një klient i saj

Rreth një milion e 900 mijë euro nuk i ka inkasuar Posta e Kosovës nga klienti i saj më i madh.

 

Rreth një milion e 900 mijë euro nuk i ka inkasuar Posta e Kosovës nga klienti i saj më i madh.

Raporti i Auditorit për vitin 2020 tregon se nga ky klient vijnë 53 për qind e të hyrave të Postës, derisa hedh dyshime mbi aftësinë e postës për të realizuar pasuritë e saj dhe rrjedhën normale të biznesit.