Arbëri

Mbi 160 kërkesa të kompanive minerare, tash një vit s’ka kush i shqyrton

 

Konkursi për anëtarë të Bordit të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale ishte shpallur më 30 korrik të vitit 2020. I gjithë procesi i rekrutimit ka përfunduar në dhjetor të atij viti. Por, në gusht bëhet një vit prej se KPMM-ja s’ka bord. Kanë mbetur pa u shqyrtuar 161 kërkesa të kompanive, pre të cilave 103 janë kërkesa për licenca të hulumtimit, 30 për licenca të shfrytëzimit e 28 kërkesa për leje për aktivitet të veçantë

Për gati një vit, Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale ka mbetur pa Bord. Prej gushtit të vitit të kaluar kur anëtarëve të bordit drejtuar u ka skaduar mandati, nuk është shqyrtuar asnjë kërkesë për licencim, vazhdim licence apo leje për aktivitet të veçantë të kompanive të sektorit minerar.

Gjithsej, sipas KPMM-së, kanë mbetur pa u shqyrtuar 161 kërkesa të kompanive. 103 janë kërkesa për licenca të hulumtimit, 30 për licenca të shfrytëzimit e 28 kërkesa për leje për aktivitet të veçantë.