Arbëri

Trupat që do ta bëjnë vetingun, paraprakisht do të futen në skanerin ndërkombëtar

Vetingu i parë në sistemin e drejtësisë është paraparë të nisë me ndihmën e ndërkombëtarëve dhe të vazhdohet nga vendorët.

 

Anëtarët e mekanizmave vendorë që do ta bëjnë vetingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve, është paraparë që të përzgjidhen e edhe të kalojnë nëpër skanerin ndërkombëtar. Drafti i koncept-dokumentit për vetingun, identifikon INTERPOLIN si një nga organizatat e specializuara që mund të përfshihet në proces

Vetingu i parë në sistemin e drejtësisë është paraparë të nisë me ndihmën e ndërkombëtarëve dhe të vazhdohet nga vendorët.

Bazuar në draftin e koncept-dokumentit të hartuar nga Ministria e Drejtësisë, e një kopje të të cilit e ka siguruar KOHA, organi kompetent për zhvillimin e vetingut do të jetë një mekanizëm i pavarur, i përbërë prej tri paneleve. E pikërisht përbërja e këtij mekanizmi është paraparë të futet në skanerin ndërkombëtar.