Arbëri

Shoqëria civile kundër vendimit për mbulimin e sigurimit kufitar për diasporën

Foto lustrim
 

Disa organizata të shoqërisë civile përmes një reagimi publik kanë kundërshtuar vendimin e Qeverisë së Kosovës për mbulimin e primit të sigurimit kufitar apo siç njihet Kartoni i Gjelbërt, shërbim ky që planifikohet të mbulohet tërësisht nga Qeveria e Kosovës për të huajt që vijnë në Kosovë deri në fund të vitit 2021.

“Ne, organizatat e poshtëshënuara, fuqishëm e kundërshtojmë një vendim të tillë duke e vlerësuar si të paarsyeshëm që buxheti i Kosovës i mbushur me para të taksapaguesve të varfër të shfrytëzohet për të mbuluar shpenzime private për automjete të personave privat.I kujtojmë Qeverisë që ky vendim është tendencë e qartë për keqpordorim të parasë publike përmes financimit nga buxheti i Republikës, buxhet i cili në asnjë rrethanë nuk i dedikohet subvencionimit të shërbimeve të shtrenjta të sigurimit të autopërgjegjësisë që rezulton nga veprimi privat i ngasësve të tyre. Për më tepër, buxheti është rrjedhojë e një kontributi të një shumice të varfër të qytetarëve, e i cili reflekton detyrimin për shpenzimin maksimalisht racional dhe vetëm për objektiva që janë të domosdoshme e që kanë për qëllim një interes publik të Republikës”, thuhet në reagimin e këtyre organizatave.