Arbëri

ZKA: Shtërpca regjistroi një tatimpagues gabimisht, nuk i kishte borxh 4 mijë euro

Foto lustrim
 

Një sërë shkelje ka evidentuar Zyra Kombëtare e Auditimit gjatë një auditimi bërë komunës së Shtërpcës.

Auditimi nxjerr në pah se Komuna e Shtërpcës nuk kishte shpërndarë te bizneset faturat për taksë në biznes as në vitin 2020 dhe nuk kishte ndërmarrë ndonjë veprim për zbatimin e rekomandimit të dhënë në auditimin paraprak. Kjo gjendje sipas auditorit vazhdon të jetë për shkak të neglizhencës së zyrtarëve përgjegjës.