Arbëri

Dyshime për sajim mosmarrëveshjeje me qëllim përfitimi të 195 milionëve të shtetit

Kompania Fox Marble synon që nëpërmjet Arbitrazhit t’ia marrë Kosovës 195 milionë euro. E ka bërë këtë, nën pretendimin se shteti nuk ia njohu pronësinë mbi dy kompani që zotërojnë licenca për hulumtimin dhe shfrytëzimin e mermerit. Vëllezër, por me mbiemra të ndryshëm, janë: një nga dy themeluesit e Fox Marble, dhe drejtorët e të dy kompanive në kontest. Rexhep Shaqiri, i cili ka një tjetër kontest me Fox-in, thotë se mosmarrëveshja u sajua me qëllim të përfitimit të rreth 200 milionëve, e për këtë rast Avokati i Shtetit tashmë i është drejtuar Prokurorisë Speciale.

 

Kompania Fox Marble synon që nëpërmjet Arbitrazhit t’ia marrë Kosovës 195 milionë euro. E ka bërë këtë, nën pretendimin se shteti nuk ia njohu pronësinë mbi dy kompani që zotërojnë licenca për hulumtimin dhe shfrytëzimin e mermerit. Vëllezër, por me mbiemra të ndryshëm, janë: një nga dy themeluesit e Fox Marble, dhe drejtorët e të dy kompanive në kontest. Rexhep Shaqiri, i cili ka një tjetër kontest me Fox-in, thotë se mosmarrëveshja u sajua me qëllim të përfitimit të rreth 200 milionëve, e për këtë rast Avokati i Shtetit tashmë i është drejtuar Prokurorisë Speciale.

Kamionë pa ndalur po hynin për t’u ngarkuar në guroren Green Power, që ndodhet në malet e Rahovecit. Blloqet e mermerit të nxjerra me mund, janë shitur jashtë vendit dhe do të transportohen në rrugë detare, nga portet e Shqipërisë.

Por, fitimi kryesor synohet të nxirret në një rrugë tjetër dhe pa djersë.