Arbëri

Në këtë mandat, Qeveria nuk planifikon vetingun mbi gjyqtarë e prokurorë

FOTO: KOHA

Brenda mandatit që sivjet ka nisur, Qeveria Kurti nuk planifikon ta përmbyllë vetingun në sistemin e drejtësisë. Planet që përshkruajnë afatet kohore të realizimit të këtij procesi parashohin që tek në vitin e pestë të bëhet verifikimi i gjyqtarëve e prokurorëve të Themelores dhe Apelit. Në shoqërinë civile e kanë kritikuar këtë dinamikë, por në Ministrinë e Drejtësisë e kanë lënë të hapur mundësinë e ridizajnimit të këtyre afateve

 

Brenda mandatit që sivjet ka nisur, Qeveria Kurti nuk planifikon ta përmbyllë vetingun në sistemin e drejtësisë. Planet që përshkruajnë afatet kohore të realizimit të këtij procesi parashohin që tek në vitin e pestë të bëhet verifikimi i gjyqtarëve e prokurorëve të Themelores dhe Apelit. Në shoqërinë civile e kanë kritikuar këtë dinamikë, por në Ministrinë e Drejtësisë e kanë lënë të hapur mundësinë e ridizajnimit të këtyre afateve

Qeveria Kurti e ka deklaruar si prioritet vetingun në sistemin e drejtësisë, por mbështetur në dokumentet që i ka hartuar, nuk synon që llupën mbi pjesën më të madhe të gjyqtarëve dhe prokurorëve ta vërë gjatë këtij mandati.

Planet e zbatimit për të pesë opsionet për vetingun, që jep Koncept-dokumenti të cilin Ministria e Drejtësisë e ka vënë në konsultim publik, të përbashkët kanë kohën kur në masë duhet të zbatohet vetingu.