Arbëri

Shumica e lehonave në sektorin privat po i humbin vendet e punës

 

Papunësia e gjinisë femërore dhe çështja e pushimit të lehonisë për gratë shtatzëna të cilat punojnë në sektorin privat, mbeten ende probleme të pazgjidhura në Kosovë.

Ligji i punës që është aktualisht në fuqi parasheh 12 muaj pushim për lehonat. Nëntë muaj aktualisht janë me pagesë, dhe tre të tjerë pa pagesë.