Arbëri

Ka buxhet, por s’ka barna

“Mungesa e buxhetit”, nuk është këtë vit arsyetim për mungesën e barnave të Listës Esenciale, sidomos në nivelin parësor.

 

“Mungesa e buxhetit”, nuk është këtë vit arsyetim për mungesën e barnave të Listës Esenciale, sidomos në nivelin parësor.

Siç nuk ndodh zakonisht, për momentin Ministria e Shëndetësisë ka buxhet për barna, por qysh prej prillit nuk ka nënshkruar kontratë për asnjë tender për furnizim me produkte për institucionet e hallkës së parë të sistemit publik shëndetësor.