Arbëri

ZKA-ja do t’i auditojë Trepçën dhe KEK-un

 

Ndërmarrja Publike “Trepça” dhe ajo e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) do të auditohen. Burime të KOHËS kanë treguar se të dy këto ndërmarrje do të përfshihen në Planin Vjetore të Auditimit për sezonin 2021/22 të Zyrës Kombëtare të Auditimit.

Sipas burimeve, ZKA-ja do të auditojë performancën e Trepçës dhe do të bëjë auditimin e pajtueshmërisë së KEK-ut.