Arbëri

ASK: Qeveria për tre muaj shpenzoi 505.9 milionë euro

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës publikoi llogaritë qeveritare të Kosovës në bazë tremujore, ku thuhet se në tre mujorin e dytë të hyrat ishin 660.0 milionë euro, ndërsa të hyrat në kohën e njëjtë ishin 587.2 milionë euro.

Sipas ASK-së, ky botim paraqet pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve qeveritare brenda kësaj periudhe