Arbëri

Emërimet politike, rotacioni e pagesat e diplomatëve ndër mangësitë e identifikuara

Foto: KOHA

Projektligji për shërbimin e jashtëm vazhdon të sillet nëpër sirtarët e Qeverisë teksa defekte të shumta në zbatimin e Ligjit aktual kanë identifikuar organizata të shoqërisë civile.

 

Defektet e shumta të konstatuara ndër vite në shërbimin e jashtëm synohet të adresohen në propozim-ligjin e ri, i cili mbështetur në agjendën legjislative të Qeverisë do të duhej miratuar këtë muaj. Sipas dokumenteve të trajtuara nga MPJ-ja, në funksion të ndryshimeve ligjore ishte propozuar të përcaktohet strukturë e qartë funksionale e Ministrisë, të rregullohen emërimet politike, rotacioni e pagesat e diplomatëve

Projektligji për shërbimin e jashtëm vazhdon të sillet nëpër sirtarët e Qeverisë teksa defekte të shumta në zbatimin e Ligjit aktual kanë identifikuar organizata të shoqërisë civile.

Edhe pse me agjendën legjislative të Qeverisë, miratimi i projektligjit parashihej më 31 qershor, Qeveria e kishte shtyrë atë për shtator.