Arbëri

Shpërblimi vjetor për gazetari dhe letërsi “REXHAI SURROI” 2021

 

KOHA fton të gjithë autorët dhe gazetarët e interesuar që të garojnë për:

  1. Shpërblimin “Rexhai Surroi” për romanin më të mirë shqiptar, dhe
  2. Shpërblimin “Rexhai Surroi” për gazetari të shkruar