Arbëri

Sekretariati i Këshillit të Sigurisë do të kalojë nën Zyrën e Kryeministrit

Foto: KOHA

Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës është planifikuar të kalojë nën ombrellën e Zyrës së Kryeministrit.

 

Ministria e Punëve të Brendshme ka ndërmarrë një nismë, me të cilën do t’ia ndërrojë statusin Sekretariatit të Këshillit të Sigurisë së Kosovës. Nga agjenci ekzekutive, ky sekretariat do të bëhet departament i Zyrës së Kryeministrit. Kjo politikë do t’i prekë edhe hierarkinë e edhe përgjegjësitë e institucionit më të lartë këshillëdhënës për politikat e sigurisë

Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës është planifikuar të kalojë nën ombrellën e Zyrës së Kryeministrit.

Ministria e Punëve të Brendshme e ka ndërmarrë këtë nismë nëpërmjet ndryshimeve që ka paraparë në disa ligje, të cilat kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të agjencive të pavarura.