Arbëri

Punëtorët “në të zezë” - problem që nuk po zgjidhet

 

Luftimi i informalitetit mbetet ende sfidë për shtetin e Kosovës. Sipas një raporti të publikuar nga Instituti GAP, del që në disa komuna numri i bizneseve është gati i përafërt me atë të punëtorëve. Ilir Murtezaj, drejtor i ATK-së, ka shfaqur nevojën e shtimit të inspektorëve, kurse ekonomistët kanë thënë se mosdeklarimi i punëtorëve e dëmton Kosovën ekonomikisht

Numri i të papunëve në Kosovë, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është mbi 120 mijë, por kjo mund të mos jetë shifër e saktë, sepse shpeshherë bizneset nuk i deklarojnë në mënyrë zyrtare punëtorët e tyre, duke mos i pajisur ata me kontrata të punës.

Sipas një raporti të publikuar nga Instituti GAP, ekzistojnë disa komuna ku numri i bizneseve është i përafërt me atë të të punësuarve.