Arbëri

Viktimat e dhunës në familje pa zgjidhje për banim e punësim

 

Viteve të fundit ka pasur rritje të numrit të grave që e raportojnë dhunën në familje, por edhe të reagimit publik kundër dhunës me baza gjinore.

Rreth 30 për qind më i lartë sesa vitin e kaluar është numri i grave dhe fëmijëve që kanë kërkuar strehim në qendrën e vetme të strehimit të viktimave të dhunës në familje në kryeqytet.