Arbëri

1 milion euro për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë nga BE-ja

 

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) nënshkroi një paketë të asistencës teknike prej 1 milion euro, e financuar nga Bashkimi Evropian, për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në Kosovë.

NVM-të lokale tani mund të përfitojnë nga shërbimet këshilluese të përshtatura, të dizajnuara për t’i ndihmuar ato të ndërtojnë kapacitetet e tyre të eksportit dhe të kenë mundësi të reja për rritje dhe zhvillim.