Arbëri

Vëzhguesit evropianë: S’ka transparencë në financimin e fushatës

 

Misioni i BE-së për vëzhgimin e zgjedhjeve i konsideroi të organizuara mirë zgjedhjet lokale të vitit 2021. Sipas tyre, liritë themelore janë respektuar dhe votuesve i është ofruar mundësia për të zgjedhur, me përjashtim të komunave veriore.

Megjithatë, në publikimin e raportit përfundimtar të zgjedhje i adresuan 23 rekomandime institucioneve kosovare për përmirësimin e mëtutjeshëm të procesit zgjedhor. Të njëjtit, shqetësuese e konsiderojnë vazhdimin e mos llogaridhënës dhe transparencës së financimit të fushatave të partive dhe kandidatëve. Rrjedhimisht, kërkojnë nga Kuvendi që të organizojë auditimin financiar të partive çdo vit.