Arbëri

Problemet e MPJ-së me shërbimet postare

Objekti i MPJ-së

Kontesti me borxhin prej 60 mijë eurosh nuk e ka penguar Ministrinë e Punëve të Jashtme që ta përzgjedhë kompaninë e njëjtë për ofrimin e shërbimeve postare.

 

Kontesti me borxhin prej 60 mijë eurosh nuk e ka penguar Ministrinë e Punëve të Jashtme që ta përzgjedhë kompaninë e njëjtë për ofrimin e shërbimeve postare.

Për shkak të mos pagesës së faturave, kompania “3P SHPK” që është degë e DHL-ës në Kosovë e kishte çuar MPJ-në tek përmbaruesi.