Arbëri

Dyshime për keqpërdorimin e 150 mijë eurove brenda Tribunalit të Arbitrazhit

Dyshime për keqpërdorimin e 150 mijë eurove janë ngritur brenda Tribunalit të Arbitrazhit të Përhershëm, i cili vepron në Odën Ekonomike të Kosovës. Sipas pretendimit të gjyqtarëve, mjetet që kanë qenë të destinuara për trajtimin e lëndës mes një kompanie me prejardhje amerikane dhe Telekomit të Kosovës janë avulluar nga xhirollogaria.

 

Trupi gjykues në Tribunalin e Arbitrazhit të Përhershëm, që ka në trajtim kontestin mes Telekomit të Kosovës dhe një kompanie amerikane, pretendon se janë keqpërdorur 150 mijë euro, të cilat kanë qenë të destinuara për procesin i cili ka nisur para pesë vjetëve. Pas kësaj është kërkuar aktivizimi i prokurorisë

Dyshime për keqpërdorimin e 150 mijë eurove janë ngritur brenda Tribunalit të Arbitrazhit të Përhershëm, i cili vepron në Odën Ekonomike të Kosovës. Sipas pretendimit të gjyqtarëve, mjetet që kanë qenë të destinuara për trajtimin e lëndës mes një kompanie me prejardhje amerikane dhe Telekomit të Kosovës janë avulluar nga xhirollogaria.

Paratë kanë qenë të deponuara si paradhënie nga pagesat e paditësit, kompanisë “Intercom Joint Ventures” dhe të paditurit Telekomi i Kosovës.