Arbëri

Shumica e bizneseve kanë vendosur kamera në objekte në kundërshtim me ligjin

 
Ky tekst është Premium por sot mund ta lexoni pa pagesë!

Të rralla janë shenjat paralajmëruese në objekte biznesore që tregojnë se ato janë të pajisura me kamera vëzhguese. Shenjat mungojnë ani se vendosja e tyre kërkohet edhe në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale e edhe në kriteret e miratuara nga Agjencia për Informim dhe Privatësi.

Agjencia ka inspektuar 87 biznese dhe vetëm tek njëri prej tyre ka gjetur se përmbusheshin kushtet ligjore.