Arbëri

Qytetarët ankohen se po u keqpërdoren të dhënat e tyre për marketing

 

Agjencia për Informim dhe Privatësi ka trajtuar 15 ankesa të qytetarëve në të cilat ata shprehin pakënaqësinë për përdorimin e të dhënave personale për qëllime marketingu nga subjekte të caktuara. Gjobat për shkelësit e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, sipas AIP-së, lëvizin nga 4.000 deri në 10.000 euro

Pesëmbëdhjetë nga 50 ankesat e dorëzuara nga qytetarët në Agjencinë për Informim dhe Privatësi kanë të bëjnë me përdorimin e të dhënave të tyre personale për qëllime marketingu. Kjo formë është e përhapur sidomos te kompanitë e mëdha që reklamojnë produktet e tyre pa lejen e qytetarëve. Për 11 ankesa Agjencia ka marrë vendime për ndalimin e veprimtarisë së tillë, derisa tri i ka në procedurë. Për njërën prej tyre, siç ka treguar inspektori për mbrojtjen e të dhënave personale në AIP, Arbian Arifi, është shqiptuar gjobë prej 4.000 eurosh për përsëritje të shkeljes.

“Në momentin që kemi pranuar ankesë nga subjekti i njëjtë ne kemi qenë të detyruar të shqiptojmë, e të cilat gjoba nuk janë të vogla. Gjobat për shkeljen e dispozitave lidhur me marketingun e drejtpërdrejtë variojnë nga 4.000 euro në 10.000 euro, të cilat besoj që për një biznes privat janë mjaft të larta”, ka thënë Arifi.