Arbëri

Vendimi i Qeverisë bart gabimisht prona prej komunave në AKP

Me arsyetimin se ai ishte i jashtëligjshëm, Qeveria Kurti e shfuqizoi vendimin e Qeverisë Haradinaj për dhënien e disa pronave të AKP-së për shfrytëzim te komunat. Kësisoj, vendosi që ato t’ia kthejë Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Por, edhe ekzekutivi aktual konsiderohet se gaboi në dy prej shtatë komunave të cilat preken nga vendimi që mori tri javë më parë. Pronat e njërës Komunë nuk i kanë takuar asnjëherë AKP-së e pronat e tjetrës u shfrytëzuan në mënyrë të ligjshme

 

Me arsyetimin se ai ishte i jashtëligjshëm, Qeveria Kurti e shfuqizoi vendimin e Qeverisë Haradinaj për dhënien e disa pronave të AKP-së për shfrytëzim te komunat. Kësisoj, vendosi që ato t’ia kthejë Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Por, edhe ekzekutivi aktual konsiderohet se gaboi në dy prej shtatë komunave të cilat preken nga vendimi që mori tri javë më parë. Pronat e njërës Komunë nuk i kanë takuar asnjëherë AKP-së e pronat e tjetrës u shfrytëzuan në mënyrë të ligjshme

Duke anuluar një vendim të Qeverisë Haradinaj, qeveria aktuale e udhëhequr nga Albin Kurti, vendosi gabimisht që disa prona të Komunës së Hanit të Elezit dhe të Suharekës t’i kthente tek Agjencia Kosovare e Privatizimit. Pronat e njërës komunë nuk i kanë takuar asnjëherë AKP-së e pronat e tjetrës u shfrytëzuan në mënyrë të ligjshme.

Më 2018, ish-kryeministri Ramush Haradinaj kishte marrë vendim që disa komunave t’ua jepte për shfrytëzim disa prona që i takonin AKP-së. Por, meqë për bartjen e disa prej këtyre pronave nuk kishin përfunduar procedurat midis Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe AKP-së, Qeveria Kurti e shfuqizoi vendimin me arsyetimin se ai ishte i jashtëligjshëm.