Arbëri

Shteti nuk ua njeh diplomat pensionistëve si arritje profesionale

 

Diploma universitare, me të cilën kanë punuar gjatë tërë jetës së tyre, pensionistëve nuk iu njihet si arritje profesionale nga Ministria e Punës për të përfituar pensionin kontribuues. Pensionistët kërkojnë që legjislacioni të ndryshohet. Edhe juristët e quajnë diskriminues dhe kundërthënës legjislacionin aktual. Në Ministrinë e Punës kanë thënë se janë duke punuar për ndryshim, mirëpo ende nuk kanë hartuar as draft fillestar

Kamer Zogaj punoi për tri dekada si mësimdhënës i gjuhës dhe letërsisë shqipe në shkollën fillore “Rifat Berisha” në fshatin Berishë të Komunës së Malishevës. Kur u pensionua në vitin 2021 e kuptoi se diploma që i është njohur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit nuk i njihet si arritje profesionale nga Ministria e Transfereve, Punës dhe Financave.

Kjo, pasi me Udhëzimin Administrativ për kategorizimin e shfrytëzuesve të pensionit kontributpagues, diplomat e lëshuara mes viteve 1991-1999 nuk njihen nga shteti si arritje.