Arbëri

Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës i konfirmohen përçarjet

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil ka zbarkuar këtë javë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në kuadër të planit të monitorimit. Aty janë konfirmuar përçarjet mes menaxhmentit dhe shoqatës sindikale, ku për pasojë ka munguar një takim i përbashkët me këshillin ku do të ballafaqoheshin argumentet midis tyre. Ndaras, Këshillit janë prezantuar pretendimet për shkelje ligjore me rastin e sistemimit të ish-zyrtarëve të Ministrisë së Diasporës, duke filluar nga pozita e zëvendëssekretarit

 

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil ka zbarkuar këtë javë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në kuadër të planit të monitorimit. Aty janë konfirmuar përçarjet mes menaxhmentit dhe shoqatës sindikale, ku për pasojë ka munguar një takim i përbashkët me këshillin ku do të ballafaqoheshin argumentet midis tyre. Ndaras, Këshillit janë prezantuar pretendimet për shkelje ligjore me rastin e sistemimit të ish-zyrtarëve të Ministrisë së Diasporës, duke filluar nga pozita e zëvendëssekretarit

Versione të ndryshme lidhur me emërimet dhe gradimet i janë prezantuar Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbyesit Civilë gjatë vizitës monitoruese në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës.

KOHA ka mësuar se përplasjet midis menaxhmentit dhe shoqatës sindikale janë konfirmuar edhe nga kjo vizitë, e cila është realizuar këtë javë. Sipas burimeve të KOHË-s me gjithë përpjekjet, menaxhmenti ka refuzuar që bashkë me sindikatën t’i ballafaqojnë argumentet para zyrtarëve të Këshillit.