Arbëri

Ndëshkimet e buta për profesorët plagjiatorë, “jomeritore” për studentët

Foto: Koha
 

Në Parlamentin Studentor të UP-së është kualifikuar si shqetësues vijimi i studimeve në një institucion, në të cilin plagjiatorët nuk marrin dënime të ashpra. Qlirim Hoti, kryetar i Parlamentit Studentor, ka theksuar se dënimet e buta nuk e dekurajojnë askënd që të mos bëjë shkelje akademike

Jomeritore janë kualifikuar nga studentët dënimet e shqiptuara nga Këshilli i Etikës në universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” për profesorët, në punimet shkencore të të cilëve është konstatuar se ka pasur plagjiaturë.

Vlerësimi është adresuar pasi që Këshilli i Etikës gjatë qershorit ka dënuar për plagjiaturë dy profesorë të Fakultetit Filozofik. Në kuadër të masës, Bujar Dugolli, profesor i Historisë moderne shqiptare, Historisë së sistemeve politike dhe asaj orale në Fakultetin Filozofik, është dënuar me mosmentorim të temave të diplomës në nivel master dhe në doktoratë për dy vjet, përderisa Ardian Kastratit, profesor në Departamentin e Shkencave Politike, i është ndaluar mentorimi në të gjitha nivelet e studimit për tre vjet. Ndërkaq, në muajin gusht, për cenim të të drejtave autoriale, dekani i Fakultetit të Edukimit Fizik dhe të Sportit, Musa Selimi, profesorët Bylbyl Sokoli, Hazir Salihu dhe Afrim Koca janë dënuar nga Këshilli me mosmentorim të diplomave në të gjitha nivelet për nga dy vjet, teksa profesori Ajvaz Berisha është ndëshkuar për tre vjet.