Arbëri

Papunësia e diskriminimi, sfidat e komuniteteve rom, ashkali e egjiptian

 

Problemet me të cilat ballafaqohen komunitetet rom, egjiptian e ashkali, siç janë papunësia e diskriminimi, sipas kryeministrit Albin Kurti, do të adresohen me anë të politikave qeveritare ekonomike për mbështetje. Kurti në konferencën për ndarjen e resurseve me dobi të veçanta për komunitetet ka thënë se ata do të kenë përparësi gjatë realizimit të politikës, “një familje, një i punësuar”. Në këtë konferencë është prezantuar Platforma kombëtare për mbrojtje nga diskriminimi, ku këto komunitete do të mund t’i raportojnë rastet e diskriminimit

Papunësia e diskriminimi mbeten sfidat me të cilat ballafaqohen komunitetet rom, egjiptian e ashkali. Adresimi edhe i këtyre problemeve, sipas kryeministrit Albin Kurti, do të bëhet me anë të politikave qeveritare ekonomike për mbështetje, siç është pakoja prej 150 milionë eurosh për përballje me inflacionin.

Në konferencën për ndarjen e resurseve me dobi të veçanta për komunitetet joshumicë, Kurti ka theksuar se kanë krijuar një ekip ndërinstitucional për punësimin e këtyre komuniteteve.