Arbëri

Bordi i KPM-së e ai i ankesave me mungesë anëtarësh, kërkohet zgjedhje e profesionistëve

Pa vendimmarrje kanë mbetur aktualisht dy trupat kryesorë në Komisionin e Pavarur të Mediave, rregullatori ky i radiove, televizioneve e kabllorëve, që i përgjigjet Kuvendit.

 

Pa vendimmarrje kanë mbetur aktualisht dy trupat kryesorë në Komisionin e Pavarur të Mediave, rregullatori ky i radiove, televizioneve e kabllorëve, që i përgjigjet Kuvendit.

Bordi i KPM-së, që me mandat ka shtatë anëtarë, kanë mbetur katër sosh, por janë pa kryetar që ia bën vendimmarrjen e pamundur.