Arbëri

Pezullohet vendimi i Qeverisë për uljen e pagave në sistemin e drejtësisë

 

Gjykata Themelore e Prishtinës ka pezulluar vendimin e Qeverisë për zvogëlimin e pagave të gjyqtareve dhe prokurorëve.

KOHA ka siguruar aktvendimin në të cilin thuhet se shtyhet ekzekutimi i vendimit të Qeverisë, i datës 23 nëntor, derisa Gjykata të vendosë me vendim përfundimtar gjyqësor, përkitazi me kërkesëpadinë e paditëses.