Arbëri

KPMSHC-ja refuzoi ankesat e punëtorëve të AKP-së, pagat u ulen nga ky muaj

Foto: Arkiv
 

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Shërbimit Civil (KPMSHC) ka refuzuar ankesat e punëtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP), kundër Rregullores së pagave të miratuar nga Bordi i Drejtoreve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, në tetor të vitit 2021.

Ky vendim është marrë në dhjetorin e vitit të kaluar dhe deri në këtë kohë, Rregullorja ka qenë e pezulluar me një vendim të Bordit të AKP-së të marsit të vitit 2022, kur 150 ankesa të punëtorëve të AKP-së ishin duke u shqyrtuar në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.