Arbëri

Auditori nuk i evidentoi me kohë shkeljet në Fondin Shëndetësor, Murati kërkon auditim të sërishëm

 

Zyra Kombëtare e Auditorit disa herë i bëri auditime Fondit të Sigurimit Shëndetësor, por asnjëherë nuk evidentoi probleme të mëdha financiare. Megjithëkëtë, Ministria e Financave doli me konstatimin e kundërt dhe me anë të një vendimi, kërkoi që Zyra e Auditorit të ndërmarrë auditim të sërishëm. E ministri Hekuran Murati rekomandoi që hetuesia të merret seriozisht me keqmenaxhimin në këtë institucion

Ministria e Financave konstatoi probleme të shumta financiare në Fondin e Sigurimit Shëndetësor, në veçanti te Programi për Trajtim Jashtë Institucioneve Publike.

Analiza e Ministrisë, e bërë pas hulumtimit të KOHËS rreth programit, evidentoi gjashtë shkelje në menaxhimin e Programit për Trajtim Jashtë Vendit. Pas përpilimit të konkluzioneve, ministri Hekuran Murati nxori një vendim që e përfshin konstatimin se ekzistojnë mospërputhje në mes të shifrave të deklaruara nga Fondi dhe atyre reale.