Arbëri

Administratorët e gjykatave fitojnë të drejtën për kontrata të përhershme

 

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil ka konstatuar shkelje në të drejtat e marrëdhënies së punës nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës ndaj dy administratorëve. Krerët e administratave të gjykatave në Gjakovë dhe Mitrovicë janë ankuar lidhur me kontratat afatshkurtra që ua dha KGJK-ja. Me vendimet e saj, KPMSHC-ja i ka kthyer në fuqi kontratat e përhershme për ta dhe i ka shfuqizuar vendimet për t’iu dhënë atyre kontratat për periudhë 5-vjeçare

Administratorët e gjykatave themelore të Gjakovës e Mitrovicës kanë fituar kontestet ligjore në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Shërbyesve Civil.

Ata janë ankuar ndaj vendimeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), që atyre u ka dhënë kontrata afatshkurtra pesëvjeçare, derisa kishin akt-emërime të përhershme si shërbyesit e tjerë civilë.