Arbëri

Qeveria Kurti me nivelin më të ulët të investimeve kapitale

 

Në tremujorin e parë të këtij viti Qeveria ka shpenzuar 40.5 milionë euro nga gjithsej 811 milionë euro të ndara për investime kapitale. Ky nivel i ulët i realizimit të buxhetit, që është në masën vetëm 5 për qind, është më mirë krahasuar me vitin e kaluar, por më dobët krahasuar me periudhën e njëjtë gjatë shumicës së viteve të qeverive të kaluara.

Në mandatin e ish-kryeministrit Hashim Thaçi, niveli i realizimit të projekteve kapitale në tremujorët e parë ka qenë më i lartë, me përjashtim të dy vjetëve pas shpalljes së pavarësisë.