Arbëri

98 për qind e fëmijëve që s’dëgjojnë, s’dinë shkrim-lexim pas shkollës së mesme

 

Një raport ende i papublikuar i Këshillit të Evropës, e që u është përcjellë shoqatave për persona me aftësi të kufizuara, thekson se mbi 98 për qind e fëmijëve me kufizime në dëgjim nuk dinë shkrim-lexim, edhe pas përfundimit të shkollimit të mesëm. Vlerësim i ulët në arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar ishte bërë edhe në raportin e fundit të Progresit, të Komisionit Evropian

Mbi 98 për qind e fëmijëve me kufizime në dëgjim nuk dinë shkrim-lexim edhe pasi e përfundojnë shkollimin e mesëm, është një nga të dhënat e evidentuara në një raport të papublikuar të Këshillit të Evropës.

Ky raport, me të dhëna nga viti 2023, javë më parë iu prezantua pjesërisht shoqatave për persona me aftësi të kufizuara.