Arbëri

Pas 8 muajsh, AKP-ja ia dorëzon Agjencisë së Pyjeve mijëra hektarë të Ekonomisë Pyjore

 

Agjencia e Privatizimit ka marrë vendim për t’ia dorëzuar Agjencisë së Pyjeve me mijëra hektarë të Ekonomisë Pyjore, gjë kjo që ishte kërkuar me Ligjin për Pyje. Ani se me vonesë prej 8 muajsh, që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, në AKP nuk kanë treguar se sa prona janë dorëzuar dhe se përse një vendim i tillë nuk është marrë më herët

Rreth tetë muaj që pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Pyjet, Bordi i Agjencisë së Privatizimit ka marrë vendim që mijëra hektarë të ndërmarrjes Ekonomia Pyjore t’ia dorëzojë Agjencisë së Pyjeve të Kosovës.

E gjithë kjo është bërë pas interesimit të KOHËS rreth një muaj më parë, kur në valën e re të shitjes së aseteve me likuidim janë përfshirë edhe zona pyjore, por që bazuar në Ligjin për pyje, ato do të duhej që t’i kalonin në kompetencë Agjencisë së Pyjeve.