Arbëri

Ngrihet kostoja e ndërtimit

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Kostos së Ndërtimit” (IKN) për tremujorin e katërt (TM4) të vitit 2016.

Indeksi i tërësishëm i Kostos së Ndërtimit në Kosovë (IKN) në tremujorin e katërt (TM4) 2016 u ngrit për 0.2%, krahasuar me TM3 2016.