Arbëri

OJQ-të për dy vjet morën 28 milionë euro nga institucionet e Kosovës

 

Për vetëm dy vjet, Ministritë, komunat dhe agjencitë tjera publike, kanë ndarë mjete financiare në formë të subvencioneve për Organizatat Jo-Qeveritare, 27 milionë e 859 mijë e 305 euro.

Këto të dhëna janë bërë publike sot në prezantimin e raportit të parë për Financimin Publik të Organizatave të Shoqërisë Civile në Kosovë.