Auto

Kërkesat për automjete elektrike trefishohen

Kërkesat për automjete elektrike trefishohen

Kërkesa për automjete elektrike është rritur dukshëm në Britani, derisa është shkurtuar koha e pritjes për t’i blerë këto makina.

Këto gjetje, të publikuara nga revista What Car, vijnë pasi që Shoqata e Prodhuesve dhe Tregtuesve me Makina (SMMT) e Britanisë lajmëroi se regjistrimet e automjeteve të reja në ketë shtet kishin rënë për 44.4 për qind më mars për shkak të koronavirusit.