Auto

Golfi 8 rezistuese ndaj vjedhjes

Golfi 8 rezistuese ndaj vjedhjes

Një version i ri i makinës popullore Golf është testuar në Gjermani, për përpjekjet më të zakonshme për vjedhje.

ADAC, një klub gjerman i makinave, testoi Golfin 8 në situatat më të zakonshme të vjedhjeve dhe arriti në përfundim se kjo makinë është rezistuese ndaj vjedhjeve nga të ashtuquajturat "kuti stafetash", të cilat sot janë teknika më e zakonshme në vjedhjet e makinave.