Auto

Auto industria është optimiste për të ardhmen, por jo edhe për këtë vit

Auto industria është optimiste për të ardhmen, por jo edhe për këtë vit

Auto industria nuk ka shumë arsye për të qenë optimiste këtë vit, por parashikimet sidoqoftë janë më të ndritshme për të ardhmen e largët.

Ky ishte përfundimi kryesor i një anketimi nga firma ligjore Dykema, e bërë së bashku me shoqatën automotive MICHauto dhe kompaninë për zhvillim The Right Place. Anketimi përfshiu intervista me drejtorë ekzekutivë të kësaj industrie, profesionistë dhe furnizues të shërbimeve, shkruan MiBiz.