Auto

Volkswageni këtë vit ka humbur nga 415 euro për çdo automjet të shitur, Porsche ka fituar nga 10,000

Foto: Reuters
Foto: Reuters
 

Viti 2020 është një vit shumë i rënduar dhe prodhuesit e automjeteve tregojnë për humbjet/fitimet e tyre gjatë këtij viti.

Duhet pranuar se ky vit, po ashtu ka qenë i rënduar për të gjithë, në të gjitha fushat e jetës. E gjithë bota pothuajse ka kaluar në një krizë të thellë ekonomike, pasojat e së cilës do t’i vërejmë pastaj, transmeton KOHA.