Betimi për Drejtësi

Mosbatimi i Kontratës Kolektive çon në dyfishim të lëndëve në divizionin civil

 

Që prej vitit 2018 e deri në fund të vitit 2021, numri i rasteve të pazgjidhura në divizionin civil pothuajse është dyfishuar.

Sipas hulumtueses nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Anesa Hoxha, shkaktar kryesor i rritjes së numrit të lëndëve është për shkak të mospërmbushjes së obligimeve të cilat dalin nga Kontratat Kolektive.