Botë

Masat gjatë krizës i kushtuan Francës deri në 450 miliardë euro

Masat gjatë krizës i kushtuan Francës deri në 450 miliardë euro
Foto: Reuters

Qeveria franceze ka thënë se masat e ndërmarra për të ndihmuar ekonominë gjatë krizës së koronavirusit, kanë një kosto prej rreth 450 miliardë eurosh, shumë kjo e barazvlefshme me 20 për qind e GDP-së.

Që nga marsi, qeveria ka mobilizuar pako të ndryshme përfshirë pagesa për ata që kanë mbetur përkohësisht nga puna, hua të garantuara nga qeveria, lehtësime tatimore ndër të tjera.