Botë

Të rinj portugezë çojnë në Gjykatën Evropiane 33 shtete për ndryshime klimatike

Të rinj portugezë çojnë në Gjykatën Evropiane 33 shtete për ndryshime klimatike
Foto: The Guardian
 

Aktivistë të rinj nga Portugalia kanë ngritur çështjen e ndryshimit klimatik për herë të parë në Gjykatën Evropiane për të Drejta e Njeriut në Strasburg, duke kërkuar nga 33 shtete që të ndërmarrin misione ambicioze për këtë çështje për të ruajtur shëndetin e tyre fizik dhe mental në të ardhmen.

Paditësit, katër fëmijë dhe dy të rinj dëshirojnë një standard, të ngrenë çështjen në gjyq për urdhër ndaj 33 shteteve, që përfshin Britaninë, Norvegjinë, Rusinë, Turqinë, Zvicrën dhe Ukrainën, për të parandaluar diskriminimin ndaj të rinjve dhe të drejtat e tyre për të jetuar lirshëm dhe të sigurt, shkruan The Guardian.